• Droga do przemysłu 4.0 prowadzi poprzez rozwój produktu.

    Dlaczego przedsiębiorcy powinni stawiać na redefiniowanie struktur w swoich procesach.

  • Z prędkością 350 KM/H w ścianę

    Albo: jak właściwie testuje się materiały CFK w Lamborghini?

Zarządzanie projektami

Rynek samochodowy cechuje wzrost ilości odmian i różnorodność modeli. Klienci życzą sobie wysoce zindywidualizowalnych pojazdów i szerokiej palety możliwego wyposażenia.

Dla producentów samochodów stanowi to duże wyzwanie: jak podołać niezwykle wysokim wymaganiom, jakie niesie ze sobą zarządzanie rozwojem wszystkich odmian konstruowanych pojazdów. Potrzeba Wam w zarządzaniu projektem i konstrukcją bardziej niż kiedykolwiek partnera, który z dużą odpowiedzialnością nadąży za rozwojem całopojazdowym. Tym partnerem jest EDAG.

Jasna struktura, stabilna organizacja projektu i stałe monitorowanie celów jest dla nas oczywistością w zarządzaniu projektami. Jakość, terminowość, jasny podział ról i odpowiedzialności, tak jak integracja wszystkich partnerów procesu w przepływie informacji  - wszystko to jest dla nas oczywiste. A gdy już do tego dojdzie, wczesne rozpoznanie ryzyka, działania zapobiegawcze przeciwko konfliktom celów, lub interesów i zrozumienie niuansów zarządzania projektami motoryzacyjnymi - to wszystko pokazuje zalety partnera doświadczonego w projektach motoryzacyjnych.

Razem z nami utrzymacie równowagę pomiędzy wymaganiami jakościowymi, ambitnymi terminami i możliwie najniższymi kosztami. A to w jednym celu: by Wasze projekty trafiły na drogi.