OŚWIADCZENIE O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH

CIESZYMY SIĘ Z PAŃSTWA ZAINTERESOWANIA NASZĄ STRONĄ INTERNETOWĄ ORAZ NASZĄ FIRMĄ.

Ochrona Państwa danych osobowych podczas ich pobierania, przetwarzania i korzystania przy okazji wizyty na naszej stronie ma dla nas duże znacznie. Państwa dane są chronione przepisami prawa. Poniżej zamieściliśmy informacje, które dane są zapisywane podczas Państwa wizyty na naszej stronie i jak są one chronione.

I.    Nazwa i adres podmiotu odpowiedzialnego

Podmiotem odpowiedzialnym w rozumieniu Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych i innych krajowych ustaw krajów członkowskich o ochronie danych osobowych, jak również pozostałych przepisów o ochronie danych osobowych jest:

EDAG Engineering Polska Sp. z o.o.
ul. Zygmunta Słomińskiego 4
00-204 Warszawa
Tel.: + 48 22 510 69 00,
E-mail: edag[at]edag.pl
Website: www.edag.pl

II.    Kontakt do osoby odpowiedzialnej za ochronę danych osobowych 

Milena Włóka 
EDAG Engineering Polska Sp. z o.o.
ul. Zygmunta Słomińskiego 4
00-204 Warszawa
Tel.: + 48 22 510 69 07,
E-mail: rodo[at]edag.pl
Website: www.edag.pl

III.    Postanowienia ogólne dotyczące przetwarzania danych

1.    Zakres przetwarzania danych osobowych
Gromadzimy i korzystamy z danych osobowych naszych użytkowników zasadniczo jedynie 
na tyle, na ile wymaga tego przygotowanie sprawnie działającej strony internetowej oraz naszych treści i usług. Pobieranie i przetwarzanie danych osobowych naszych użytkowników następuje regularnie jedynie za zgodą użytkowników. Wyjątek stanowią przypadki, w których uzyskanie zgody z właściwych przyczyn nie jest możliwe i przetwarzanie danych jest dozwolone przepisami prawnymi.

2.    Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
Jeżeli uzyskujemy zgodę osoby zainteresowanej na proces przetwarzania danych, obowiązuje nas  art. 6 p. 1 lit. a europejskiego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO), jako podstawa prawna przetwarzania danych osobowych.

Podczas przetwarzania danych osobowych koniecznych do realizacji umowy, w której jedną ze stron jest osoba zainteresowana, obowiązuje art. 6 p. 1 lit. b RODO jako podstawa prawna. Obowiązuje to również dla procesów przetwarzania, które są wymagane do przeprowadzenia środków przygotowawczych do zawarcia umowy.

O ile przetwarzanie danych osobowych wymagane jest do realizacji prawnych zobowiązań, którym podlega przedsiębiorstwo, obowiązuje art. 6 p.1 lit. c RODO jako podstawa prawna.
W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych wymagane jest ze względu na interes konieczny dla życia danej osoby, bądź innej osoby fizycznej, obowiązuje art. 6 p. 1 lit. d RODO jako podstawa prawna.

Jeżeli przetwarzanie niezbędne jest do ochrony uzasadnionych interesów naszego przedsiębiorstwa bądź strony trzeciej i nie przeważa nad interesami, prawami podstawowymi i podstawowymi swobodami osoby zainteresowanej wcześniej wspomnianymi interesami, obowiązuje wówczas art. 6 p.1 lit. f RODO jako podstawa prawna przetwarzania. 

3.    Usuwanie danych i okres przechowywania
Dane osobowe osoby zainteresowanej zostaną usunięte lub zablokowane, gdy tylko ustaje cel dla ich przechowywania. Ponadto, dane mogą być przechowywane, jeżeli zostało to przewidziane przez prawodawcę europejskiego lub krajowego w rozporządzeniach, ustawach lub innych przepisach UE, którym podlega podmiot odpowiedzialny. Dane zostaną również zablokowane lub usunięte po upływie okresu przechowywania określonego w wyżej wymienionych podstawach prawnych, chyba że istnieje potrzeba dalszego przechowywania danych w celu zawarcia lub realizacji umowy.

IV.    Udostępnianie strony internetowej i sporządzanie plików logowania

1.    Opis i zakres przetwarzania danych
Przy każdym uruchomieniu naszej strony internetowej nasz system automatycznie pobiera dane i informacje o systemie komputerowym uruchamiającego komputera.
Pozyskane zostają następujące dane:

(1)    Adres IP użytkownika
(2)    Data i godzina dostępu. 

Dane te są gromadzone również w plikach logowania naszego systemu. Nie zachodzi równoczesne gromadzenie innych danych osobowych użytkownika.

2.    Podstawa prawna przetwarzania danych 
Podstawą prawną tymczasowego przechowywania danych i plików logowania jest art. 6 p. 1 lit. f RODO.

3.    Cel przetwarzania danych
Tymczasowe przechowywanie adresu IP przez system jest konieczne, aby umożliwić użytkownikowi udostępnienie strony na komputerze. W związku z tym adres IP użytkownika musi być przechowywany na czas sesji. 
Przechowywanie danych w plikach logowania następuje, aby zagwarantować funkcjonowanie strony internetowej. Poza tym dane służą nam do optymalizacji strony internetowej oraz zagwarantowania bezpieczeństwa naszych systemów techniczno-informacyjnych. W związku z powyższym nie odbywa się analiza danych do celów marketingowych. 
W tych celach leży również nasz uzasadniony interes przetwarzania danych wg art. 6 p. 1 lit. f RODO.

4.    Okres przechowywania
Dane są usuwane, jak tylko przestają być potrzebne do realizacji celów ich pozyskania. W przypadku uzyskania danych poprzez udostępnienie strony internetowej jest to zakończenie danej sesji.
W przypadku gromadzenia danych w plikach logowania następuje to najpóźniej po siedmiu dniach. Wynikające stąd przechowywanie jest możliwe. W tym przypadku adresy IP użytkownika są usuwane bądź zmieniane tak, by nie było już możliwości przyporządkowania przywołującego stronę klienta.

5.    Możliwość sprzeciwu i usunięcia
Pobranie danych przy udostępnieniu strony internetowej i przechowywanie danych w plikach logowania jest koniecznie wymagane do funkcjonowania strony internetowej. Nie istnieje zatem możliwość sprzeciwu ze strony użytkownika. 

V.    Użycie Cookies

1.     Opis i zakres przetwarzania danych
Nasza strona internetowa używa Cookies. W przypadku Cookies mamy do czynienia z plikami tekstowymi, które są przechowywane w przeglądarce internetowej względnie z przeglądarki internetowej w systemie komputerowym użytkownika. Gdy użytkownik uruchamia stronę internetową, Cookie może zostać zachowane w systemie operacyjnym użytkownika. To Cookie zawiera charakterystyczny ciąg znaków, które umożliwia jednoznaczną identyfikację przeglądarki przy ponownym uruchomieniu strony internetowej. 
Umieszczamy Cookies, aby uczynić naszą stronę internetową przyjazną dla użytkownika. Niektóre elementy naszej strony internetowej wymagają, aby otwarta przeglądarka mogła być zidentyfikowana również po zmianie stron. 

W Cookies są przechowywane i przekazywane następujące dane:
(1)    Adres IP użytkownika
(2)    Data i godzina dostępu
(3)    Przeniesione zbiory danych
(4)    Pytająca domena

Używamy zatem na naszej stronie internetowej Cookies, które umożliwiają analizę zachowań przeglądania stron w internecie przez użytkownika. 
W ten sposób można przesyłać następujące dane: 

(1) Typ urządzenia, model, marka, rozdzielczość ekranu. 
(2) system operacyjny, wersje, rodziny 
(3) Przeglądarka, -wersja, -konfiguracja, - silniki, - wtyczki, język, kod języka 
(4) Dane dotyczące lokalizacji 
(5) Szczegóły dotyczące dostawcy 
6) Strony przypadające na wizytę, liczba wizyt, powtarzające się wizyty, czas wizyty, dzień wizyty 
(7) Strony artykułów, strony wyjściowe, adres URL strony, tytuł strony, wyszukiwane terminy, pliki do pobrania 
(8) wyszukiwarki, słowa kluczowe, strony internetowe, portale społecznościowe 
(9) Kampanie, słowo kluczowe kampanii 

Uzyskując dostęp do naszej strony internetowej, użytkownik jest informowany o wykorzystaniu plików cookie do celów analitycznych i uzyskuje zgodę na przetwarzanie danych osobowych wykorzystywanych w tym kontekście. W tym kontekście odsyła się również do niniejszej deklaracji w sprawie ochrony danych. 

2.    Podstawa prawna przetwarzania danych 
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez użycie technicznie niezbędnych Cookies jest art. 6 p. 1 lit. f RODO.
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przy użyciu plików cookie do celów analitycznych jest art. 6 p. 1 lit. a RODO.

3.     Cel przetwarzania danych
Celem stosowania plików cookie niezbędnych z technicznego punktu widzenia jest uproszczenie korzystania z witryn dla użytkowników. Niektóre funkcje naszej strony internetowej nie mogą być oferowane bez cookies. W tym celu konieczne jest rozpoznawanie przeglądarki nawet po zmianie strony. 

Dane użytkownika gromadzone przez technicznie niezbędne pliki cookie nie są wykorzystywane do tworzenia profili użytkownika. 

Pliki cookie do analizy są wykorzystywane do poprawy jakości naszej strony internetowej i jej zawartości. Poprzez analizę plików cookie dowiadujemy się, jak strona jest używana i w ten sposób możemy stale optymalizować naszą ofertę. W ten sposób możemy zaoferować Państwu optymalne wskazówki dla użytkowników i przedstawić Państwu jak najbardziej zróżnicowaną stronę internetową oraz nowe treści w przypadku wielokrotnego korzystania z niej. 

W tym celu naszym uzasadnionym interesem jest również przetwarzanie danych osobowych zgodnie z art. 6 p. 1 lit. f RODO.

4.    Okres przechowywania, możliwość zgłoszenia sprzeciwu i usunięcia 
Pliki cookie są przechowywane na komputerze użytkownika i przesyłane na naszą stronę internetową. Dlatego też użytkownik ma pełną kontrolę nad korzystaniem z plików cookie. Możesz wyłączyć lub ograniczyć przesyłanie plików cookie poprzez zmianę ustawień przeglądarki internetowej. Zapisane już pliki cookie można w każdej chwili usunąć. Można to również zrobić automatycznie. Jeśli pliki cookie są dezaktywowane dla naszej strony internetowej, może nie być możliwe pełne wykorzystanie wszystkich funkcji strony internetowej.

VI.    Rejestracja danych aplikantów do pracy

1.    Opis i zakres przetwarzanych danych
Proces rekrutacji nowych pracowników odbywa się drogą mailową poprzez kontakt na adres rekrutacja@edag.pl Po wstępnej weryfikacji kandydata wypełnia on formularz, w którym rejestrowane są, zgodnie z obowiązującym Kodeksem Pracy, Art. 221. § 1. dane osobowe, których pracodawca ma prawo żądać od osoby ubiegającej się o zatrudnienie obejmujące:

(1)    Imię (imiona) i nazwisko,  
(2)    Datę urodzenia,  
(3)    Miejsce zamieszkania (adres do korespondencji),  
(4)    Wykształcenie,  
(5)    Przebieg dotychczasowego zatrudnienia

Poprzez wypełnienie formularza uzyskuje się zgodę na przetwarzanie podanych informacji ramach procesu rekrutacji i odsyła się do oświadczenia o ochronie danych osobowych. 
W tym kontekście nie ujawnia danych stronom trzecim. Dane te są wykorzystywane wyłącznie do przetwarzania nadesłanej korespondencji i procesu rekrutacji.

2.    Podstawa prawna przetwarzania danych 
Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 p. 1 lit. a RODO, jeżeli użytkownik wyraził na to zgodę. 
Podstawą prawną przetwarzania danych przekazywanych w trakcie wysyłania e-maila jest art. 6 p. 1 lit. f RODO. Jeżeli kontakt e-mail ma na celu zawarcie umowy, wówczas dodatkową podstawą prawną przetwarzania jest art. art. 6 p. 1 lit. b RODO.

3.    Cel przetwarzania danych 
Przetwarzanie danych osobowych pozyskanych  w procesie rekrutacji służy nam tylko do przetwarzania informacji w nich podanych. W przypadku kontaktu drogą elektroniczną stanowi to również niezbędny i uzasadniony interes w przetwarzaniu danych.

4.    Okres przechowywania danych 
Co do zasady, dane pozyskane w procesie rekrutacji zostają przechowywane za zgodą aplikanta przez 3 miesiące. Jeśli w tym czasie nie zostanie zrealizowany stosunek pracy, zostaną usunięte. W wyjątkowych przypadkach, za pisemną zgodą  aplikanta mogą być przechowywane przez okres do 12 miesięcy. Dotyczy to m.in. przypadków, w których strony uzgadniają, że są zainteresowane współpracą, ale realizacja procesu zatrudnienia nie jest możliwa w okresie 3 miesięcy. Jeśli stosunek pracy zostanie zrealizowany, dane pozyskane w procesie aplikacji zostają usunięte w dniu podpisania z nim umowy o pracę.

VII.    Formularz kontaktowy i kontakt mailowy

1.    Opis i zakres przetwarzania danych 
Na naszej stronie internetowej znajduje się formularz kontaktowy, który można wykorzystać do kontaktu elektronicznego. Jeśli użytkownik skorzysta z tej możliwości, dane wprowadzone do formularza zostaną nam przesłane i zapisane. Dane te są obowiązkowe: 

(1)    imię i nazwisko 
(2)    Adres e-mail 
(3)    Twoja wiadomość do nas 

Ponadto, poniższe dane mogą być wprowadzane dobrowolnie przez Państwa: 

(4)    Firma 
(5)    Zwrot grzecznościowy 
(6)    Numer telefonu 
(7)    Ulica, numer domu 
(8)     Kod pocztowy, miasto 
(9)     Państwo 

W momencie wysłania wiadomości przechowywane są również następujące dane: 

(10)    Adres IP użytkownika 
(11)    Data i godzina rejestracji 

Poprzez wysłanie formularza uzyskuje się Państwa zgodę na przetwarzanie podanych informacji ramach procesu wysyłania i odsyła się do niniejszego oświadczenia o ochronie danych osobowych. 

Alternatywnie można się z nami skontaktować za pośrednictwem podanego adresu e-mail. W takim przypadku przechowywane będą dane osobowe użytkownika przesłane pocztą elektroniczną. 
W tym kontekście nie ujawnia danych stronom trzecim. Dane te są wykorzystywane wyłącznie do przetwarzania nadesłanej korespondencji.

2.    Podstawa prawna przetwarzania danych 
Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 p. 1 lit. a RODO, jeżeli użytkownik wyraził na to zgodę. 

Podstawą prawną przetwarzania danych przekazywanych w trakcie wysyłania e-maila jest art. 6 p. 1 lit. f RODO. Jeżeli kontakt e-mail ma na celu zawarcie umowy, wówczas dodatkową podstawą prawną przetwarzania jest art. art. 6 p. 1 lit. b RODO.

3.    Cel przetwarzania danych 
Przetwarzanie danych osobowych z formularza kontaktowego służy nam tylko do przetwarzania informacji w nich podanych. W przypadku kontaktu drogą elektroniczną stanowi to również niezbędny i uzasadniony interes w przetwarzaniu danych. 

Pozostałe dane osobowe przetwarzane podczas procesu wysyłania służą zapobieganiu niewłaściwemu wykorzystaniu formularza kontaktowego, oraz zapewnieniu bezpieczeństwa naszych systemów informatycznych.

4.    Okres przechowywania danych 
Dane zostaną usunięte, gdy tylko przestaną być potrzebne do osiągnięcia celu, dla którego zostały zgromadzone. W przypadku danych osobowych z formularza kontaktowego oraz tych, które zostały wysłane pocztą elektroniczną, ma to miejsce w przypadku, gdy dana konwersacja z użytkownikiem została zakończona. Konwersacja zostaje zakończona, jeżeli na podstawie okoliczności można wywnioskować, że fakty, o których mowa, zostały ostatecznie wyjaśnione. 

Dodatkowe dane osobowe zgromadzone podczas wysyłania zostaną usunięte najpóźniej po upływie siedmiu dni.

5.    Możliwość sprzeciwu i usunięcia danych 
Użytkownik ma w każdej chwili możliwość odwołania swojej zgody na przetwarzanie danych osobowych. Jeśli użytkownik skontaktuje się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, może w każdej chwili sprzeciwić się przechowywaniu jego danych osobowych. W takim przypadku konwersacja nie będzie kontynuowana. 

Wszystkie dane osobowe przechowywane w trakcie kontaktowania się z nami zostaną w tym przypadku usunięte.

VIII.    Śledzenie w sieci

1.    Opis i zakres przetwarzania danych
Ta strona wykorzystuje usługę analizy stron internetowych Matomo do analizy i regularnego ulepszania korzystania z naszej strony internetowej. Możemy udoskonalić naszą ofertę i uczynić ją bardziej interesującą dla Państwa jako użytkownika. 

Pliki cookie są przechowywane na Twoim komputerze dla tej oceny. Zebrane w ten sposób informacje osoba odpowiedzialna za te pliki przechowuje je wyłącznie na swoim serwerze w Niemczech. Możesz zapobiec tej praktyce, usuwając istniejące pliki cookie i zapobiegając ich przechowywaniu. Jeśli zapobiegniesz przechowywaniu plików cookie informujemy, że możesz nie być w stanie korzystać z tej strony w całości. Zapobieganie zapisywaniu plików cookie jest możliwe dzięki ustawieniom w przeglądarce. Aby zapobiec używaniu Matomo, należy usunąć zaznaczenie następującego pola, aby aktywować wtyczkę opt-out:

Śledzimy i przetwarzamy następujące dane użytkowników:

(1)    Data i godzina dostępu 
(2)    Typ urządzenia, model, marka, rozdzielczość ekranu. 
(3)    System operacyjny, wersje, rodziny 
(4)    Przeglądarka, wersja, konfiguracja, silniki, wtyczki, język, kod języka 
(5)    Kontynent, państwo, region, miasto 
(6)    Usługodawca 
(7)    Strony przypadające na wizytę, liczba wizyt, powtarzające się wizyty, czas wizyty, dzień wizyty 
(8)    Strony artykułów, strony wyjściowe, adres URL strony, tytuł strony, wyszukiwane terminy, pliki do pobrania 
(9)     wyszukiwarki, słowa kluczowe, strony internetowe, portale społecznościowe 
(10)    Kampanie, słowo kluczowe kampanii

2.    Podstawa prawna przetwarzania danych 
Podstawą prawną wykorzystania Matomo jest art. art. 6 p. 1 lit. f RODO. 

3.    Cel przetwarzania danych 
Celem korzystania z serwisu analizy stron internetowych jest analiza i regularne ulepszanie korzystania z naszej strony internetowej. Możemy udoskonalić naszą ofertę i uczynić ją bardziej interesującą dla Państwa jako użytkownika. 

Nasz uzasadniony interes w przetwarzaniu danych zgodnie z art. 6 p. 1 lit. f RODO również leży w tych celach.

4.    Okres przechowywania, możliwość zgłoszenia sprzeciwu i usunięcia danych 
Powyższe pliki cookie są przechowywane na komputerze użytkownika i z niego przesyłane na naszą stronę internetową. Dlatego też użytkownik ma pełną kontrolę nad korzystaniem z plików cookie. Może wyłączyć lub ograniczyć przesyłanie plików cookie poprzez zmianę ustawień przeglądarki internetowej. Zapisane już pliki cookie można w każdej chwili usunąć. Można to również zrobić automatycznie. Jeśli pliki cookie są dezaktywowane dla naszej strony internetowej, może nie być możliwe pełne wykorzystanie wszystkich funkcji strony internetowej. 

Program Matomo jest projektem open source. Informacje na temat ochrony danych osobowych można uzyskać od osoby trzeciej pod adresem https://matomo.org/privacy-policy/.

IX.    Integracja map Google 

1.    Opis i zakres przetwarzania danych 
Na tej stronie internetowej korzystamy z oferty Google Maps. Dzięki temu możemy wyświetlać interaktywne mapy bezpośrednio na stronie internetowej i wygodnie korzystać z funkcji mapy. 
Odwiedzając stronę internetową, Google otrzymuje informacje o tym, że wywołałeś odpowiednią podstronę naszej strony internetowej. Przesyłane są również następujące dane: 

(1)    Adres IP logującego się komputera 
(2)    data i godzina złożenia logowania

Dzieje się tak niezależnie od tego, czy Google zapewnia konto użytkownika, z którego jesteś zalogowany, czy też nie istnieje żadne konto użytkownika. Jeśli jesteś zalogowany do Google, Twoje dane będą bezpośrednio powiązane z Twoim kontem. Jeśli nie chcesz być skojarzony z profilem w Google, musisz wylogować się przed kliknięciem na link.

Ponadto Google może samodzielnie gromadzić dane o lokalizacji w zależności od ustawień użytkownika. Wymaga to jednak zawsze zgody użytkownika na wykorzystanie tych danych, czego może on odmówić, poprzez stronę Google. 

Więcej informacji na temat celu i zakresu gromadzenia danych oraz ich przetwarzania przez dostawcę wtyczek można znaleźć w polityce prywatności dostawcy. Dostarczą one również dalszych informacji na temat praw użytkownika w tym zakresie oraz możliwości ustawienia ochrony prywatności: 
http://www.google.de/intl/pl/policies/privacy .

Google również przetwarza Państwa dane osobowe w USA i podlega tam „Tarczy Prywatności” UE-USA, www. privacyshield. gov/EU-US-Framework.

2.    Podstawa prawna przetwarzania danych
Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 p. 1 lit. f RODO. W przypadku zgody użytkownika podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 p. 1 lit. a RODO.

3.    Cel przetwarzania danych 
Google przechowuje dane użytkownika jako profile użytkowe i wykorzystuje je do celów reklamowych, badania rynku i/lub projektowania witryny internetowej pod kątem popytu. Taka ocena odbywa się w szczególności (nawet dla użytkowników niezalogowanych) w celu zapewnienia reklamy zorientowanej na popyt i informowania innych użytkowników sieci społecznościowych o swojej działalności na naszej stronie internetowej. 

4.    Okres przechowywania danych
 Nie mamy żadnego wpływu na gromadzone dane i procesy ich przetwarzania, nie jesteśmy też świadomi pełnego zakresu gromadzenia danych, celów ich przetwarzania lub okresów ich przechowywania. Nie posiadamy również żadnych informacji o usunięciu danych zebranych przez Google.

5.    Możliwość sprzeciwu i usunięcia danych
Możesz zapobiec przypisaniu do istniejącego profilu Google, wylogowując się przed aktywacją łącza. Użytkownik ma prawo do sprzeciwienia się utworzeniu takich profili użytkowników, przy czym musi skontaktować się z Google w celu skorzystania z tego prawa.

X.    Prawa osoby, której dotyczą dane 

Jeśli Państwa dane osobowe podlegają przetwarzaniu, to w rozumieniu RODO są Państwo stroną zainteresowaną i mają Państwo następujące prawa w stosunku do podmiotu przetwarzającego te dane: 

1.    Prawo do informacji 
Mogą Państwo zwrócić się do Administratora naszej sieci o potwierdzenie, czy Państwa dane osobowe były przez nas przetwarzane. 

Jeśli takie przetwarzanie miało miejsce, mogą Państwo poprosić Administratora naszej sieci o udzielenie informacji co do: 

(1)    celów, dla których dane osobowe są przetwarzane; 
(2)    kategorii przetwarzanych danych osobowych; 
(3)    odbiorców lub kategorii odbiorców, którym dane osobowe dotyczące Państwa zostały lub są nadal ujawniane; 
(4)    planowanego czasu przechowywania danych osobowych lub, jeżeli szczegółowe informacje na ten temat nie są możliwe, kryteriów określania okresu przechowywania; 
(5)    istnienia prawa do sprostowania lub usunięcia danych osobowych, które Państwa dotyczą, prawa do ograniczenia przetwarzania danych przez administratora danych lub prawa do sprzeciwienia się takiemu przetwarzaniu; 
(6)    istnienie prawa do odwołania się do organu nadzorczego; 
(7)     wszelkich dostępnych informacji na temat pochodzenia danych, jeżeli dane osobowe nie zostały zgromadzone od podmiotu danych;
(8)    istnienia zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania zgodnie z art. 22 p. 1 i 4 RODO oraz - przynajmniej w tych przypadkach - istotnych informacji na temat logiki oraz zakresu i zamierzonych skutków takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą.

Mają Państwo prawo zażądać informacji, czy dane osobowe Państwa dotyczące są przekazywane do kraju trzeciego, czy też do organizacji międzynarodowej. W tym kontekście można zażądać informacji o odpowiednich gwarancjach zgodnie z art. 46 RODO w związku z przekazem.

2.    Prawo do sprostowania 
Mają Państwo prawo do sprostowania i/lub uzupełnienia danych osobowych przez naszego Administratora danych w przypadku, gdy przetwarzane dane osobowe dotyczące Państwa są nieprawidłowe lub niekompletne. Dokona on niezwłocznie sprostowania. 

3.    Prawo do ograniczenia przetwarzania danych 
Na poniższych warunkach mogą Państwo wystąpić z wnioskiem o ograniczenie przetwarzania danych osobowych, które Państwa dotyczą: 

(1) jeżeli kwestionują Państwo dokładność danych osobowych, które Państwa dotyczą, przez okres umożliwiający administratorowi sprawdzenie dokładności danych osobowych; 
(2) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a administrator odmawia usunięcia danych osobowych, a zamiast tego wnioskuje o ograniczenie wykorzystywania danych osobowych; 
(3) administrator danych nie potrzebuje już danych osobowych do celów ich przetwarzania, ale do dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych, lub 
(4) jeżeli wnieśli Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych na podstawie art. 21 p. 1 RODO i nie ustalono jeszcze, czy uzasadnione powody administratora przeważają nad Państwa powodami. 

Jeżeli przetwarzanie danych osobowych, które Państwa dotyczą, zostało ograniczone, dane te mogą być przetwarzane - poza tym, że są przechowywane - wyłącznie za Państwa zgodą lub w celu dochodzenia, wykonywania lub obrony praw lub ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub też ze względu na ważny interes publiczny Unii lub państwa członkowskiego. 
Jeśli ograniczenie przetwarzania danych zostało ograniczone zgodnie z powyższymi warunkami, osoba odpowiedzialna poinformuje o tym użytkownika przed zniesieniem ograniczenia.

4.    Prawo do usunięcia danych
a) Obowiązek usunięcia danych 
Mogą Państwo zwrócić się do administratora danych o niezwłoczne usunięcie swoich danych osobowych, a administrator jest zobowiązany do niezwłocznego usunięcia tych danych, jeżeli zachodzi jedna z poniższych przyczyn: 
(1) Dane osobowe nie są już potrzebne do celów, dla których zostały zgromadzone lub w inny sposób przetworzone. 
(2) Cofną Państwo swoją zgodę, na której opierało się przetwarzanie zgodnie z art. 6 p. 1 lit. a) lub art. 9 p. 2 lit. a) RODO i nie istnieje żadna inna podstawa prawna przetwarzania. 
(3) Wnoszą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych na podstawie art. 21 p. 1 RODO i nie istnieją nadrzędne uzasadnione powody przetwarzania danych lub wnoszą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania na podstawie art. 21 p. 2 RODO. 
(4) Dane osobowe, które Państwa dotyczą, zostały przetworzone niezgodnie z prawem. 
(5) Usunięcie danych osobowych dotyczących Państwa jest konieczne w celu wypełnienia zobowiązania prawnego wynikającego z prawa Unii lub prawa państw członkowskich, którym podlega administrator danych. 
(6) Dane osobowe Pana/Pani zostały zgromadzone w związku z usługami społeczeństwa informacyjnego oferowanymi zgodnie z art. 8 p. 1 RODO. 

b) Informacje dla stron trzecich 
Jeżeli administrator danych podał dane osobowe dotyczące Państwa do publicznej wiadomości i jest zobowiązany do ich usunięcia zgodnie z art. 17 p. 1 RODO, podejmuje odpowiednie środki, w tym środki techniczne, biorąc pod uwagę dostępną technologię i koszty wdrożenia, w celu poinformowania przetwarzających dane osobowe, że Państwo jako osoba, której dane dotyczą, złożyli wniosek o usunięcie wszystkich linków do tych danych osobowych lub kopii lub replikacji tych danych osobowych. 

c) Wyjątki 
Prawo do unieważnienia nie istnieje, o ile przetwarzanie danych jest konieczne do:

(1)    korzystania z wolności wypowiedzi i informacji; 
(2)    w celu wykonania zobowiązania prawnego wymaganego do przetwarzania na mocy prawa Unii lub państw członkowskich, któremu podlega administrator danych, lub w celu wykonania zadania leżącego w interesie publicznym lub w wykonaniu władzy publicznej powierzonej administratorowi danych; 
(3)    ze względu na interes publiczny w dziedzinie zdrowia publicznego zgodnie z art. p. 2 lit. h) i ) i j)  oraz art. 9 p. 3 RODO. 
(4)    do celów archiwizacji w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych zgodnie z art. 89 p. 1 RODO, w zakresie, w jakim prawo, o którym mowa w punkcie a), może uniemożliwić lub poważnie utrudnić osiągnięcie celów takiego przetwarzania, lub, 
(5)    dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych.

5.    Prawo do informacji 
Jeżeli skorzystali Państwo z prawa do żądania od administratora poprawienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, jest on zobowiązany poinformować o tym wszystkich odbiorców, których Państwa zmieniane dane osobowe dotyczą, chyba że jest to niemożliwe lub wymaga nieproporcjonalnego wysiłku. 

Mają prawo do informacji o takich odbiorcach.

6.    Prawo do możliwości transferu danych 
Mają Państwo prawo do otrzymania dotyczących Państwa danych osobowych, które zostały przekazane naszemu administratorowi danych, w uporządkowanej i nadającej się do odczytu komputerowego formacie. Ponadto, mają Państwo prawo do przekazania tych danych innemu administratorowi, bez utrudnień z naszej strony pod warunkiem, że: 

(1)    przetwarzanie odbywa się za zgodą na podstawie art. 6 p. 1 lit. a) RODO lub art. 9 p. 2 lit. a) RODO, albo na podstawie umowy, zgodnie z art. 6 p. 1 lit. b) RODO i 
(2)    przetwarzanie odbywa się przy użyciu metod zautomatyzowanych. 

Korzystając z tego prawa, mają Państwo również prawo żądać, aby dane osobowe Państwa dotyczące były przekazywane bezpośrednio od jednego administratora danych do drugiego, o ile jest to technicznie wykonalne. Nie może to mieć wpływu na wolności i prawa innych osób. 

Prawo do możliwości transferu nie ma zastosowania do przetwarzania danych osobowych niezbędnych do wykonania czynności leżących w interesie publicznym lub do wykonywania urzędowych poleceń nałożonych na administratora danych.

7.    Prawo sprzeciwu 
Mają Państwo prawo w każdej chwili, z przyczyn wynikających z powodów osobistych, sprzeciwić się przetwarzaniu Państwa danych osobowych na podstawie art. 6 p.1 lit. e lub f RODO; dotyczy to również profilowania na podstawie tych przepisów. 

Administrator danych zaprzestanie przetwarzania Państwa danych osobowych, chyba że jest w stanie udowodnić, że istnieją ważne powody zasługujące na kontynuację przetwarzania danych, które przeważają nad Państwa interesami, prawami i wolnościami, lub przetwarzanie służy dochodzeniu, egzekwowaniu lub obronie roszczeń prawnych. 

Jeżeli dane osobowe Państwa dotyczące są przetwarzane do celów marketingu bezpośredniego, mają Państwo prawo w każdej chwili sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych Państwa dotyczących do celów takiej reklamy; dotyczy to również profilowania, o ile jest to związane z takim marketingiem bezpośrednim. 

Jeśli sprzeciwią się Państwo przetwarzaniu danych do celów marketingu bezpośredniego, dane osobowe Państwa dotyczące nie będą już przetwarzane do tych celów. 
Niezależnie od przepisów dyrektywy 2002/58/WE mają Państwo możliwość skorzystania z prawa sprzeciwu w związku z korzystaniem z usług „społeczeństwa informacyjnego” za pomocą zautomatyzowanych procedur wykorzystujących specyfikacje techniczne.

8.    Prawo do odwołania oświadczenia o wyrażeniu zgody na ochronę danych 
Mają Państwo prawo do odwołania w każdej chwili oświadczenia o wyrażeniu zgody na ochronę danych osobowych. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na legalność przetwarzania prowadzonego na jej podstawie do czasu cofnięcia.

9.    Zautomatyzowane podejmowanie decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym profilowanie 
Mają Państwo prawo aby nie podlegać decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych - w tym profilowaniu - które ma skutek prawny wobec Was lub znacząco wpływa na Waszą sytuację w podobny sposób. Trybu tego nie stosuje się, jeżeli decyzja: 

(1)    jest konieczna do zawarcia lub wykonania umowy między Państwem a Administratorem danych,
(2)    ustawodawstwa Unii lub państw członkowskich, któremu podlega Administrator danych to dopuszcza, a także zawiera odpowiednie środki służące ochronie praw, wolności i uzasadnionych interesów Państwa; lub 
(3)    następuje za Państwa wyraźną zgodą. 

Jednakże, decyzje te nie mogą opierać się na szczególnych kategoriach danych osobowych zgodnie z art. 9 p. 1 RODO, chyba że zastosowanie ma art. 9 p 2 lit. a) lub g) i podjęto odpowiednie środki w celu ochrony Państwa praw i wolności oraz Państwa uzasadnionych interesów. 

W przypadkach, o których mowa w ust. 1 i 3, Administrator danych, podejmuje racjonalne środki w celu ochrony Państwa praw, wolności i uzasadnionych interesów, w tym co najmniej prawa do uzyskania interwencji osoby fizycznej reprezentującej go, do zajęcia stanowiska i do zaskarżenia automatycznie podjętej decyzji.

10.    Prawo do odwołania się do organu nadzorczego 
Bez uszczerbku dla jakiegokolwiek innego administracyjnego lub sądowego środka ochrony prawnej, przysługuje Państwu prawo do odwołania się do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim, w którym zamieszkują Państwo, pracują lub podejrzewają naruszenie przepisów, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych, które Państwa dotyczą, jest sprzeczne z przepisami RODO.

Organ nadzorczy, do którego złożono skargę, informuje skarżącego o statusie i skutkach skargi, w tym o możliwości skorzystania ze środków odwoławczych na mocy art. 78 RODO.