• EDAG SOULMATE

    gdy samochód staje się nagle lepszy niż smartfon

  • Materiał z którego wykonana jest zmiana

    EDAG Light Cocoon może stać się paradygmatem zmian dla przyszłości mobilności

USIECIOWIENIE / SAMOCHODOWE IT

Palcami poruszać świat

Wzrastające znaczenie elektroniki, oprogramowania i usieciowania w naszej codzienności odbija się także na mobilności. Gdy mówimy o "internecie przedmiotów", usieciowieniu przedmiotów codziennego użytku i uniwersalnych połączeniach elektroniki, od dawna nie jest to już pieśń przyszłości. W swoim znaczeniu, samochodowe IT plasuje się obok lekkiej konstrukcji i mobilności elektrycznej. Jest to dla nas dodatkowy argument, by zająć się rozwinięciem tego tematu w naszym Centrum Kompetencji. Czy to połączenie z wirtualnymi bazami danych, inteligentne systemy wspomagające, stacje ładowania dla mobilności elektrycznej, nowe koncepcje obsługi pojazdów lub autonomiczna jazda, czy integracja w istniejącej architekturze lub całkowicie od nowa zaprojektowany pojazd, czy oprogramowanie, elektronika, lub aplikacje: w tematyce badania i rozwoju nasi interdyscyplinarni eksperci z EDAG Centrum Kompetencji "Car-IT" są pierwszymi partnerami do kontaktu, jeśli chodzi o te najważniejsze tematy technologiczne dnia dzisiejszego.