• EDAG SOULMATE

    gdy samochód staje się nagle lepszy niż smartfon

  • Materiał z którego wykonana jest zmiana

    EDAG Light Cocoon może stać się paradygmatem zmian dla przyszłości mobilności

Testy / CAE

Każde rozwiązanie jest tylko tak dobre, na ile potwierdzi to praktyka. Kto dziś pracuje nad rozwojem nowoczesnych i przyszłościowych koncepcji, musi się zdać na to, że jego rozwiązania w rzeczywistości tyle znaczą, co po sobie obiecują. Dzięki naszemu bogatemu spektrum usług badawczych i naszej głębokiej wiedzy, wiemy jak to sprawdzić. Czy to wirtualnie, czy w realu, czy na poziomie pojedynczej części, czy całego pojazdu, czy w postaci badań systemowych, lub materiałowych prowadzonych przez nasze własne, akredytowane laboratoria – znajdziemy dla Was właściwe rozwiązanie, aby móc zawczasu  podać umotywowane i certyfikowane sprawozdanie o rzeczywistym stanie rzeczy.

CAE


Wcześniejsze kompleksowe zaplanowanie procesu rozwoju produktów i ich cech charakterystycznych prowadzi do skrócenia cyklu rozwoju, zmniejszenia kosztów i nierzadko w efekcie do otrzymania lepszych  produktów. Przeprowadzenie wirtualnych symulacji i testów z wykorzystaniem systemów CAE (wspomaganego komputerowo rozwoju) jest często decydującym argumentem. Ponieważ wszystko, co dziś na etapie wstępnego rozwoju możecie zasymulować  i sprawdzić wirtualnie, nie musi później zostać, kosztownie i pracochłonnie wytworzone i fizycznie weryfikowane.

Aby uzyskać więcej informacji, zapraszamy na naszą międzynarodową stronę internetową.


Wymiary i tolerancje


Spójna koncepcja szczelin nadwozia jest w nowoczesnych samochodach oczywistością. Możliwie wąskie fugi przy niskiej tolerancji świadczą o wysokiej jakości i klasie pojazdu. To łatwo rozpoznawalna cecha jakości, która podlega coraz większym wymaganiom. Poprzez spójną koncepcję tolerancji nadwozia rozumiemy dopuszczenie możliwie wysokich tolerancji jednostkowych w fazie rozwoju, przy jednoczesnym zachowaniu zadanych założeń geometrycznych.

Wynikająca z tego korzyść widoczna jest jak na dłoni – wysoka i powtarzalna jakość geometryczna Waszych produktów. A przez to coraz lepsze pojazdy dla Waszych klientów.

Aby uzyskać więcej informacji, zapraszamy na naszą międzynarodową stronę internetową.


Laboratoria badawcze


Części pojazdów muszą dawać z siebie więcej niż kiedykolwiek. Każdy materiał musi być tym najlepszym. Nie tylko raz, ale poprzez cały okres życia pojazdu. Przy naszym doświadczeniu i naszym szerokim spektrum urządzeń badawczo-pomiarowych, oferujemy kompleksowe potwierdzenie funkcjonalności i trwałości eksploatacyjnej. Nasze laboratoria badają i sprawdzają dla Was pojedyncze części, podzespoły i kompletne pojazdy. Szczególny nacisk kładziemy na części polimerowe, badania starzeniowe i klimatyczne, akustykę, badania termiczne i karty materiałowe, oraz komponenty elektryczne i elektroniczne.

Czy to badanie części koncepcyjnej, czy też seryjnej – wskazujemy Wam najbardziej obiecujące rozwiązania.

Aby uzyskać więcej informacji, zapraszamy na naszą międzynarodową stronę internetową.


Systemy badawcze


Własne stanowiska kontrolne dają Wam dodatkową elastyczność w rozwoju pojazdów. Wspieramy Was przy realizacji zadań kontrolno-doświadczalnych w procesie rozwoju i wytwarzania. Nasz Dział Techniki Kontrolnej w Recklinghausen (DE) oferuje Wam kompleksowe usługi i doświadczenie w koncepcji, rozwoju, budowie, montażu i obsłudze stanowisk pomiarowych – odpowiedzialność za rozwój pełnego procesu od analizy przedmiotu kontroli, aż do budowy stanowiska „pod klucz” włącznie.

Aby uzyskać więcej informacji, zapraszamy na naszą międzynarodową stronę internetową.


Walidacja i certyfikacja

W drodze do stworzenia nowej generacji pojazdów, procesy walidacji i certyfikacji mają decydujące znaczenie. W ich trakcie rozstrzyga się, czy pojazd, koncepcja, albo prototyp spełnia kryteria dopuszczenia do produkcji i odpowiada ustawowym przepisom. Jako eksperci w procesie rozwoju całych pojazdów wiemy, że w tym względzie całościowe spojrzenie na proces rozwoju odgrywa decydującą rolę.

więcej

Towarzyszymy Waszym projektom rozwoju pojazdów od chwili sformułowania założeń do chwili uruchomienia produkcji. Począwszy od szczegółowej analizy porównawczej konkurentów, stworzeniu kompletu założeń całopojazdowych, ustaleniu kompletnych planów walidacji i harmonogramu badań prototypów, aż do testów kompletnych pojazdów i wreszcie orzeczeniu o gotowości do produkcji – gwarantujemy, że kluczowe etapy Waszego projektu mogą być zrealizowane zgodnie z planem.

Poza prowadzeniem projektów całopojazdowych, zajmujemy się specjalnymi zagadnieniami takimi, jak ochrona przed korozją albo homologacja. Pierwsze oznacza dla Was produkty zabezpieczone przed działaniem korozji i uderzeniami kamieni. W obszarze homologacji chodzi o dobrą współpracę z urzędami i służbami technicznymi. Czy to krajowe, czy międzynarodowe – różniące się w poszczególnych krajach przepisy mają wielki wpływ na wymagania, stawiane pojazdom, ich badania i harmonogramy ich realizacji. Możecie zaufać naszemu wsparciu, włącznie z koordynacją i realizacją procesów certyfikacyjnych.

 mniej

Ochrona pieszych


W temacie bezpieczeństwa pojazdów nie wystarcza dziś już koncentrowanie się wyłącznie na pasażerach. Należy mieć na uwadze całe otoczenie samochodu, by zapewnić bezpieczeństwo w ruchu drogowym nie tylko kierowcy, ale także jego pozostałym uczestnikom. Dlatego temat „ochrona pieszych” jest dla nas decydującym składnikiem rozwoju pojazdu.

Nasza wiedza fachowa zaczyna się przy zarządzaniu projektem, symulacji i sięga prób na naszych  kompletnie wyposażonych stanowiskach kontrolnych. A to wszystko w wielu naszych oddziałach, także niedaleko od Was.

Aby uzyskać więcej informacji, zapraszamy na naszą międzynarodową stronę internetową.