• EDAG SOULMATE

    gdy samochód staje się nagle lepszy niż smartfon

  • Materiał z którego wykonana jest zmiana

    EDAG Light Cocoon może stać się paradygmatem zmian dla przyszłości mobilności

Inżynieria w sieci (Model-V)

Nasza spółka-córka EDAG Production Solutions specjalizuje się w rozwoju kompletnych zakładów produkcyjnych, wraz z ich oprzyrządowaniem i przygotowaniem procesów produkcyjnych.

Gdy chodzi o zaplanowanie i rozwój Waszych elastycznych mocy produkcyjnych na najwyższym poziomie technicznym i ekonomicznym, potrzebujecie kogoś, kto rozumie i panuje nad wytwarzaniem, jako procesem całościowym. Nasze doświadczenie i wiedza techniczna począwszy od planowania, aż do wirtualnego uruchomienia zakładu jest naszą siłą.

W połączeniu z naszą wiedzą w zakresie rozwoju konstrukcji pojazdów, doskonale łączymy rozwój produktów z budową urządzeń do ich produkcji.

Oznacza to, że w każdym momencie procesów rozwojowych mamy na uwadze i uzgadniamy ograniczenia i zagadnienia produkcyjne. Doradzają nam przy tym nasi specjaliści  od inżynierii cyfrowej, posługujący się wirtualnymi modelami  i symulacjami rozwoju pojazdów, oraz wytwórcy oprzyrządowania produkcyjnego. W dialogu z naszymi konstruktorami pojazdów wypracowujemy technologicznie zoptymalizowane produkty idące w parze z innowacyjnymi  technologiami wytwarzania.

Obok zabezpieczenia poszczególnych faz procesu powstawania produktu, oferujemy wsparcie we wszelkich zagadnieniach specjalistycznych, dotyczących fabryk i systemów produkcyjnych, a przez to jesteśmy w stanie optymalnie zaprojektować kompletne fabryki z wszystkimi ich oddziałami, uwzględniając ich przenikające się procesy produkcyjne i jednocześnie prowadzić nadzór inwestycyjny w trakcie budowy.