• EDAG SOULMATE

  gdy samochód staje się nagle lepszy niż smartfon

 • Materiał z którego wykonana jest zmiana

  EDAG Light Cocoon może stać się paradygmatem zmian dla przyszłości mobilności

Elektryka / Elektronika

Elektryka i elektronika samochodowa w branży motoryzacyjnej

Czy to systemy wspomagania kierowcy, komfortu, albo informacyjne, wymagania w zakresie nowych zintegrowanych funkcjonalności stale rosną. Rozwój pojazdów będzie w przyszłości, obok innowacyjnych technologii, które nadal polegać będą na elektronice i specjalistycznym oprogramowaniu, także pod wpływem nowych modeli współpracy wszystkich graczy w rozwoju i kompleksowej realizacji projektów. Jako najsilniejsi w Niemczech, niezależni eksperci w kompletnym rozwoju pojazdów wiemy, że zintegrowane z wirtualną siecią, sięgające często poza pojazd systemy funkcjonalne, są jednym z najważniejszych stymulatorów innowacyjności.

Jako lider jakości, z ponad 1500 inżynierami i technikami w 12 oddziałach w Niemczech i dalszymi na świecie zapewniamy elastyczne wsparcie w konstrukcji systemów elektrycznych i elektronicznych. I nie tylko to – dbamy o to, abyście poprzez swoje innowacyjne produkty uzyskali lub utrzymali swoją przewagę rynkową.

Jako innowacyjny partner  rozwojowy, przejmujemy odpowiedzialność w obszarze rozwoju komponentów, systemów oraz kompletnych pojazdów, wzgl. ich odmian.

Elektryka / Instalacja elektryczna pojazdu

Konstrukcja instalacji elektrycznej określa, jak zostaną rozłożone i zabezpieczone w pojeździe wiązki przewodów elektrycznych i jak dołączone do nich odpowiednie sterowniki. Niezbędna do tego jest kompleksowe zrozumienie zagadnień packagingu i budowy pojazdów, ponieważ drogi, po których będą rozłożone wiązki i podzespoły rozciągają się praktycznie po całym pojeździe i w różnych jego wariantach przyjmują odmienne konfiguracje.

więcej

Z naszym doświadczeniem w rozwoju instalacji elektrycznych obejmujemy nie tylko te wymagania, ale możemy, także ze względu na przywiązanie Klientów do ich zasadniczej specyfiki rozwoju w tym zakresie, zintegrować oczekiwania producentów samochodów i dostawców instalacji.

Do Waszej dyspozycji oferujemy m.in. następujące usługi:

 • Określenie przebiegu wiązki, włącznie z elementami mocującymi, ochronnymi, kanałami prowadzącymi, planem zasilania we wszystkich wariantach mocy;
 • Analizy packagingowe;
 • Koncepcje zabezpieczeń prądowych i mas;
 • Instalacje różnonapięciowe, konwertery DC/AC, oraz nowe materiały, np. aluminium;
 • Rozwój nowych architektur elektrycznych;
 • Działania w zakresie projektowania, nadzoru i uwolnienia do produkcji w rozwoju i integracji instalacji elektrycznych pojazdów, włącznie z obsługą produkcji seryjnej;
 mniej

Elektroniczne systemy komfortu i funkcji nadwozia

Liczba systemów elektronicznych w samochodach rośnie z generacji na generację. Sterują one z jednej strony podstawowymi funkcjami pojazdu, jak np. ich oświetleniem zewnętrznym i wnętrza, sterowaniem drzwi, otwieranego dachu i pokryw nadwozia, a z drugiej strony funkcjami komfortu w postaci klimatyzacji czy systemem regulacji siedzeń.

więcej

Przy rozwoju sterowników elektronicznych wykorzystujemy nasze głębokie zrozumienie aktualnych standardów rozwoju w zakresie hardware i software i możemy dzięki temu elastycznie reagować na wymagania klientów.  Realizując takie projekty, jak np. dotyczące innowacyjnego oświetlenia, zwiększamy atrakcyjność pojazdów naszych Klientów. Ponadto, pracując nad rozwojem przetworników, albo układów napięcia 48V w samochodach, przyczyniamy się istotnie do redukcji emisji CO2.

Do Waszej dyspozycji oferujemy m.in. następujące usługi:

 •  Rozwój i walidacja elektronicznych sterowników w zakresie hardware i software, od koncepcji do stanu produkcyjnego, według standardu AUTOSAR.
 • Rozwój elektronicznych systemy wysokiej mocy do 100kW;
 • Projekty, nadzór i uruchomienie w rozwoju i integracji elektronicznych systemów komfortu i funkcji nadwozia;
 • Wirtualne i fizyczne zabezpieczenie funkcjonalne na poziomie komponentów, układów i całych pojazdów, włącznie z opracowaniem specyfikacji, instrukcji i kryteriów kontrolnych;
 • Rozwój i eksploatacja układów pomiarowo-kontrolnych;
 • Stanowiska testowe dla elektronicznych systemów komfortu i funkcji nadwozia;
 mniej

Systemy bezpieczeństwa i wspomagania kierowcy


Systemy bezpieczeństwa i wspomagania kierowcy poprawiają bezpieczeństwo i komfort podczas jazdy i wspomagają kierowcę w różnych sytuacjach na drodze, np. te aktywne poprzez automatyczne parkowanie, kontrolę odstępu od poprzedzającego pojazdu, po innowacyjny mega-trend (na razie częściowo) automatycznej jazdy. Pasywne systemy bezpieczeństwa, takie jak poduszki powietrzne, napinacze pasów bezpieczeństwa czy ochrona pieszych dbają o minimalizację następstw nieszczęśliwych wypadków.

Niezależnie od tego, czy chodzi o funkcje bezpieczeństwa, czy komfortu, czy funkcje realizowane są w oparciu o radar, lidar, ultradźwięki, czy kamerę, w centrum naszej uwagi pozostaje kompleksowa realizacja złożonych funkcji urządzenia. Oferujemy Wam wszechstronne wsparcie w okiełznaniu tej złożoności od rozwoju odpowiedniego oprogramowania, poprzez integrację z systemami pojazdu, aż do zapewnienia poprawności produkcji seryjnej.

Aby uzyskać więcej informacji, zapraszamy na naszą międzynarodową stronę internetową.


Infotainment & Connectivity


Pod hasłem „Infotainment“ kryje się system elektroniczny, który z jednej strony informuje kierowcę o stanie, funkcjach i otoczeniu jego pojazdu, a z drugiej strony zapewnia pasażerom wszechstronną, multimedialną rozrywkę. Dzięki „Connectivity” pojazd łączy się z internetem i zapewnia kierowcy istotne dane dotyczące otoczenia, w którym aktualnie się porusza, a dzięki bezprzewodowej integracji urządzeń mobilnych, wszystkim podróżnym dostęp do usług sieciowych, budując w ten sposób jeden z największych i najbardziej innowacyjnych obszarów rozwojowych motoryzacji.

Poprzez usieciowienie funkcji i usług w i wokół pojazdu wzrastają stale stopień komplikacji i związane z tym wymagania konstrukcyjne. Naszym najważniejszym zadaniem w tym obszarze jest rozwój, integracja i zapewnienie prawidłowego funkcjonowania części i zespołów tak wewnątrz, jak i na zewnątrz pojazdu.

Aby uzyskać więcej informacji, zapraszamy na naszą międzynarodową stronę internetową.


Elektryka i elektronika całopojazdowa


Duża wariantowość pojazdów, personalizacja wyposażenia, nowe funkcje – to hasła, które przy rozwoju samochodów zakładają jedno: interdyscyplinarne myślenie. By móc sprostać złożoności innowacyjnych funkcji oczekiwanych przez klientów, niezbędna jest  wyjątkowo dopracowana architektura elektryczno-elektroniczna.

Jako eksperci w rozwoju kompletnych pojazdów wiemy z doświadczeń krajowymi i zagranicznymi projektami, jak ten cel należy zrealizować, współpracując z innymi działami konstrukcyjnymi takimi, jak nadwozia, lub wnętrza i jak skutecznie można go połączyć ze specyficznymi dla naszych Klientów procesami i narzędziami rozwoju.

Aby uzyskać więcej informacji, zapraszamy na naszą międzynarodową stronę internetową.